Close

Disse finner du på kontoret

Thomas Aleksander Paulsen

Spesialist i allmennmedisin

Nina Sundfjord

Fastlege

Permisjon til januar 2023

Guro Lekven

Fastlege

Venter på ny fastlege, vikar inntil videre

Lars Emil Haugom

Forsker III UiB, Off. godkjent allmenn-, sjømanns- og petroleumslege

Edvard Bolstad

Fastlegevikar for Nina Sundfjord

Christian Olsen

Fastlegevikar for Guro Lekven

Sondre Hauge Rønning

Turnuslege

Kontordager

Thomas Aleksander Paulsen: Ikke tilstede tirsdager.

Lars Emil Haugom: Tilstede tirsdag, onsdag og torsdag. Varierer mellom mandager og fredager

Edvard Bolstad: Ikke tilstede onsdager

Christian Olsen: Ikke tilstede torsdager

Turnuslege: Ikke tilstede fredager