Close

Disse finner du på kontoret

Thomas Aleksander Paulsen

Spesialist i allmennmedisin

Nina Sundfjord

Fastlege

Guro Lekven

Fastlege

I permisjon til september 2021

Lars Emil Haugom

Fastlege

I permisjon til våren 2021

Edvard Bolstad

Fastlegevikar for Lars Haugom

Peter Eide Lorens

Fastlegevikar for Guro Lekven

Kontordager

Thomas Aleksander Paulsen: Ikke tilstede tirsdager.

Nina Sundfjord: Ikke tilstede onsdager.

Peter Eide Lorens: Ikke tilstede torsdager.

Edvard Bolstad: Ikke tilstede fredager.