Close

5. juni 2019

Endringer

1 september kommer Dr.Thomas Paulsen tilbake i sin stilling her etter 1 års permisjon.
1 september går Dr.Lars Emil Haugom ut i 1 års permisjon, Dr.Edvard Bolstad vil være vikar for ham det året.