Close

5. juni 2019

Dr Haugom permisjon

Lars Emil Haugoms permisjon fortsetter til våren 2021, Edvard Bolstad vil fortsette å være vikar for ham.